Chladová terapie studenými parami dusíku pomocí zařízení KRIOPOL R ver. 3

kriopolLéčba chladem (kryostimulace) je stále běžnější používanou metodou k léčbě revmatických onemocnění, onemocnění pohybového aparátu, úrazů, otoků, popálenin a podobně.

Společnost KRIOMEDPOL Sp. z o.o. vyvinula jednoduchý a spolehlivý přístroj, který umožňuje účinné a efektivní využívání kryostimulace, přičemž zajišťuje maximální pohodlí a bezpečnost pacienta. Proud dusíkové páry vytvářen zařízením KRIOPOL R ver. 3 na výstupu trysky na konci pružné hadice dosahuje provozní teplotu (- 160 ° C) již po cca 30 sekundách po zapnutí přístroje. Intenzita proudění je regulována v krocích v závislosti na velikosti ochlazovaného povrchu.

Analgetický účinek nízké teploty umožňuje plnou kineziterapie kloubů. Kryostimulace nemůže v současné době vyloučit lékovou terapii, i když je tato léčba při uplatnění kryostimulace zřetelně méně intenzivní. Tlumení bolesti aktivizuje pacienta, zlepšuje jeho psychický stav a podporuje ke cvičením, které by v bolestivém stavu nemohl vykonávat. Důležitým aspektem kryostimulace je ideální tolerance zákroku.

U pacientů léčených touto metodou se významně snížil počet vstřikovaných nitrokloubních steroidních injekcí. Intraartikulární podávání přípravku představuje potenciální možnost ničení chrupavky - neinvazivní metoda, kterou lokální foukání představuje možnost úplné eliminace traumatizovaných tkání.

V některých případech se díky kryostimulaci podaří vyhnout se operaci u pacientů, u kterých vzhledem k patologické rozšíření synoviální membrány byly indikace k provedení synovektomie. Zákrok ochlazování způsobuje silné endogenní prohřátí kloubů až do překročení výstupní teploty o cca (3 - 4) ° C a její udržení efektu do 3 - 4 hodin.

 

Po ošetření chladem následuje:

 • Zmírnění bolesti.
 • Snížení aktivity zánětlivého procesu.
 • Snížení svalového napětí.
 • Redukce otoků.
 • Zlepšení klinického a funkčního stavu spočívající na zvýšení rozsahu pohyblivosti ochlazených kloubů a zvýšení svalové síly.
 • Zmírnění stavů po popáleninách.
 • Zkrácení průběhu léčby zranění.

 

Indikace

 • Revmatoidní artritida (RA)
 • Ankylozující spondylitida (AS)
 • Degenerativní onemocnění kloubů
 • Syndrom krční páteře
 • periartikulárních zánět
 • Syndrom bolestivého ramene
 • Natržení šlachy, zánět v okolí šlach, zánět šlach
 • Vykloubení, podvrtnutí, zlomeniny
 • Pooperační otoky
 • Popáleniny

 

Kontraindikace
U pacientů s periferním oběhovým selháním s následným trofickým poškozením kůže a podkoží.

 

POZOR
Zákroky chlazení daného povrchu těla pacienta provádíme pod vizuální kontrolou se zvláštním zřetelem na zbarvení kůže, protože příliš dlouhé držení chladící koncovky na jednom místě může způsobit lokální "podchlazení" epidermis. V tomto případě by měl být "přebytečný chlad" odveden přiložením vlastní ruky k "podchlazené" epidermu na pár sekund. Princip provádění zákroku spočívá v počátečním ochlazování partií s největším svalovým objemem a postupném přechodu na místa s menším objemem svalové hmoty.

 

Spotřeba dusíku na jednotlivých stupních:

 • na stupni 4 cca 17,5 dkg / min;
 • na stupni 3 cca 15 dkg / min;
 • na stupni 2 cca 12 dkg / min;
 • na stupni 1 cca 10 dkg / min;
 • při aktivní funkci "puls 1" nebo "puls 2" je spotřeba dusíku 50% jmenovité spotřeby.

 

Objem nádrže TR 26 je 26 dm 3, čili 20 kg. Z konstrukčního hlediska není možné použít všechen dusík, zůstává v něm cca 1,5 kg.

Kromě ztrát dusíku přímo způsobených provozem zařízení dochází ke spontánním ztrátám v důsledku jeho odpařování z nádrže. Maximálně spontánní ztráty při vloženém topném tělese nepřesahují 0,40 kg za den a při vyjmutí hlavy 0,20 kg za den.